خدمات کارجو و کارفرما

 

لطفاً جهت دریافت متن رزومه کاری برای کارجو و فرم درخواست نیرو برای کارفرما ، به لینک های ذیل مراجعه فرمائید.

 

رزومه

درخواست نیرو