فصلنامه کیفیت بانان - سال اول شماره اول - زمستان ۱۳۹۴

فصلنامه کیفیت بانان - سال اول شماره اول - زمستان 1394

آغاز فصلی نو برای کیفیت بانان

فصل ها دگرگونی را در طبیعت رغم می زنند، گویی هر فصل شروع دوباره ای برای جنب و جوش از نوع دیگر برای طبیعت است ، این دگرگون شدن مخصوص درختان، کوه ها و جنگل ها، دریاها و ... نیست ؛ گویی انسان ها نیز با تغییر فصل دگرگون می شوند از ظاهرشان گرفته تا ژرفای وجودشان. کشور عزیز ما به کشوری چهارفصل معروف است یا حداقل در بسیاری از نقاط کشور این تفاوت فصل ها مشهود به نظر می رسد؛ در حقیقت تغییر فصل ها هشداری به انسان ها ، موسسه ها و سازمان هاست که با تغییر خود شرایط مناسب تری را برای تعالی خویش رقم بزنند. پاییز امسال تولد دیگری برای نشریه مدیران کنترل کیفیت ، تحت عنوان کیفیت بانان محسوب می گردد. این جریده همانند بسیاری از نشریات دیگر فراز و نشیب های بسیاری را طی نمود تا در آستانه تولدی دیگر قرار گرفت. 

کیفیت بانان نامی است الهام گرفته از وظیفه اصلی شغلی مان - یعنی کنترل و پایش کیفیت - که در ابتدا به صورت نشریه داخلی یا گروهی از جوانان عاری از هرگونه تجربه در زمینه نشریه طی سال های ۸۸-۹۰ شکل گرفت و با تلاش و سعی فراوان کارکنان انجمن، هویت پیدا کرد. در ابتدا تلاش شد نشریه به طور منظم در دوره زمانی مشخصی انتشار یابد که مشکلات فنی ، مالی و ... مانع از انتشار آن شد و همین امر هیات مدیره را به این فکر واداشت که مسیر مشخص تری را برای این نشریه فصلی ترسیم نماید و قبل از هر چیز جهت برون رفت از محدودیت های یک نشریه داخلی، اقدام به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمود و بعد از طی مراحل قانونی به این مهم نایل آمد. اکنون در آستانه انتشار مجدد کیفیت بانان قرار گرفتیم ، نشریه ای که شاید بخشی از هویت انجمن مدیران کنترل کیفیت استان تهران را شکل دهد. 

در تولد دوباره کیفیت بانان تلاش می شود تا سیاست های حاکم بر نشریه به نحوی طرح ریزی گردد که روح اختصاصی بودن مطالب برای مدیران کنترل کیفیت حفظ شود تا در جهت تبدیل شدن آن به یک مجله علمی - پژوهشی گام موثری برداشته شود. لذا تلاش خواهیم کرد تا معضلات و مشکلات صنعت و خدمات کشور در حد بضاعتمان با بهره گیری از نظرات تخصصی به نقد منصفانه کشیده شود و در نهایت ارایه راهکار صورت پذیرد. تلاش خواهیم کرد تا تازه های کیفیت و کنترل کیفیت را در اختیار مخاطبان قراردهیم تا بتوانند به روش مقتضی از آن بهره گیرند. بی شک غنای محتوای این فصلنامه نیاز به همکاری تک تک اعضای انجمن و سایر صاحب نظران فعال در عرصه تولید و خدمات کشور خواهد داشت. تلاش می کنیم در حد توانمان بین تفکر دانشگاهی و صنعتی ارتباط برقرار نماییم و امیدواریم حاصل این امتزاج میمون فرزندی باشد که به کمک پیوند صنعت و دانشگاه بیاید. تلاش خواهیم کرد که کیفیت بانان منبع معتبری برای حل بخشی از چالش های موجود در جامعه در حوزه فعالیت اختصاصی ما باشد. 

با تبریک انتشار مجدد کیفیت بانان جا دارد از کلیه همکاران و دست اندر کارانی که باعث هویت بخشی به این نشریه شده اند، کمال سپاسگزاری و قدردانی را داشته باشم. 

 

با درود

علی شهبازی یگانه