فصلنامه کیفیت بانان - سال اول شماره سوم - پاییز ۱۳۹۵

 

آنچه در این شماره می خوانید : 

 

سرمقاله

اخبار

جرأت بزرگ اندیشیدن را داشته باشید

روز جهانی استاندارد


استفاده از ابزار حل مساله PPS (حل مسائل فرایند) 

تجمیع سیستم میترینگ گاز در پروژه ذخیره سازی گاز طبیعی با استفاده از فلومیتر دو طرفه

روش سنجش کیفیت پوشش رسی ژئوسنتیک


چگونگی تقابل استانداردها با اقتصاد جهانی

نکاتی برای بهبود کیفیت : گوش دادن و یادگیری

بحران کنترل کیفیت در سامسونگ

استاندارد ها چگونه به ما کمک می کنند؟


پیاده سازی مدل حلقه های کنترل کیفیت در یک مطالعه موردی

نظام سیستماتیک تضمین مرغوبیت در چرخه عمر محصولات تاکتیکی دارای تولید انبوه

استفاده از رویکرد شش سیگما در ارزیابی شاخص های سنجش کیفیت گردشگری پزشکی

 

 

عضویت نشریه کیفیت بانان