عضویت فصلنامه

لطفا در صورت تمایل به اشتراک فصلنامه ، برگ اشتراک را تکمیل نموده و حق اشتراک سالانه به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱-۱۲۳۵۵۰۲-۸۰۰-۸۴۵ نزد بانک سامان شعبه بلوار فردوس (کد ۸۴۵) در وجه صاحب امتیاز نشریه کیفیت بانان واریز و فرم اشتراک را همراه با اصل فیش بانکی به نشانی میدان پونک ، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان ۲۲ بهمن، ابتدای خیابان اکبری، پلاک۱، طبقه سوم دفتر نشریه ارسال نموده و کپی فیش واریزی را نزد خود نگهداری نمایید. 

- هزینه اشتراک سالانه شامل ۴ نسخه از فصلنامه می باشد که با پست عادی ارسال می گردد ؛ هزینه پست سفارشی بطور جداگانه علاوه بر مبلغ اشتراک به مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ ریال اخذ میگردد. 

   برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۴۴۴۸۷۴۰۶-۰۲۱ امور مشترکین تماس حاصل فرمائید.

مشخصات فردی
آدرس پستی جهت ارسال نشریه
اطلاعات پرداختی
ریال
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎