صفحه اصلی / خبر ها

انتخاب مدیر کنترل کیفیت نمونه سال 1398

قابل توجه مدیران کنترل کیفیت صنایع

باسلام 
احتراماً در راستای اجرای روش اجرائی انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه به شماره مدرک 215/32/ف ،خواهشمند است مستندات و مدارک مربوطه را مطابق با فرم 1-215/ 32/ف تکمیل و حداکثر تا پایان وقت اداری 98/04/18 به دفتر معاونت استاندارد سازی و آموزش واقع در بلوار سردارجنگل ،خیابان بهار غربی ،میدان استاندارد ،اداره کل استاندارد تهران طبقه همکف تحویل نمائید. (پس از ثبت درخواست در دبیرخانه اداره کل )تسریع در ارسال موجب امتنان خواهد بود .