صفحه اصلی / خبر ها

کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه

دلایل  استفاده از آمار در نتایج، ابزارهای دستیابی به بهترین نتیجه آزمایش، بررسی و ارزیابی نتایج از جهت صحت یا خطا، منشا خطاهای سیستماتیک،  تکنیک­های  تشخیص خطاهای سیستماتیک، توزیع نرمال و خواص آن، قضیه حد مرکزی، تحلیل واریانس، آزمون­های گرابس و دیکسون، مقایسات بین آزمایشگاهی، F-test,T-test، آزمون مهارت، تضمین کیفیت و کنترل کیفیت در آزمایشگاه، کنترل کیفیت داخلی و...

  • نام استاد: جناب آقای مهندس واحدی

  • مدت زمان دوره: 12 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

  • تاریخ جلسه دوم: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 6,250,000 ريال