صفحه اصلی / خبر ها

صلاحیت 10 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بررسی شد

ششمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی برگزار شد. 
به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه ها ( به شرح زیر ) بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارش ها و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت و با صدور گواهینامه برای آزمایشگاه های سنجش آزما سهند، رادمهر آزمون صحت کویر، دقیق تجهیز خرم، آزمون سنجش آروند و افراح در زمینه کالیبراسیون،  تجدید گواهینامه برای آزمایشگاههای پویان صنعت نهاد، آزمون سنجش ابزار آسا، پارس جهد و هسا در زمینه کالیبراسیون و تجدید و گسترش دامنه آزمایشگاه کنترل کیفی تستا در زمینه کالیبراسیون موافقت به عمل آمد.


منبع خبری: سازمان ملی استاندارد