صفحه اصلی / خبر ها

با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد آشنا شویم (۲)

مهمترین هدف تدوین قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای ذی نفعان است و مهمترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون حاصل می شود امنیت، رفاه، آسایش و عدالت اجتماعی است. 
روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران درنظر دارد برای شناخت و آگاهی بیشتر آحاد جامعه از قوانین و مقررات استاندارد که همه به نوعی با آن مواجه هستند، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را بصورت خلاصه و مفید در اختیار عموم مردم قرار دهد.
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مشتمل بر شصت ماده و سی و سه تبصره است که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط رییس جمهور در تاریخ 2 دی ماه 1396 برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد.

طبق این قانون ؛
✅      دستگاههای اجرائی که بر اساس ضوابط بین‌المللی فعالیت می‌کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت‌های مرتبط می‌باشند.
✅     کلیه دستگاههای اجرائی تابعه قوه مجریه به‌استثنای دستگاههایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است موظفند به ‌منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی ذی‌ربط، جهت تصویب در کمیته‌های ملی سازمان که با حضور ذی‌نفعان تشکیل می‌گردد ارائه نمایند. (خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.)  


منبع خبری: سازمان ملی استاندارد