صفحه اصلی / خبر ها

نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر اندازه گیری کمیت سیالات برگزار شد

نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر ISIRI/OIML/TC 8 متناظر با کمیته فنی OIML TC 8  با عنوان "اندازه گیری کمیت سیالات" با حضور جمعی از متخصصان این حوزه به صورت مجازی برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML) و ساختار کمیته فنی OIML TC 8،  با توافق اعضا ،حسن هاشم آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و رئیس پژوهشکده اندازه گیری جریان سیالات به عنوان رییس، رضا شیت ره، رئیس کمیته سازندگان انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی به عنوان نایب رییس و مجید رجبی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان دبیر کمیته فنی متناظر ISIRI/OIML/TC 8 انتخاب شدند.
انتشارات و دامنه کاری این کمیته چه از جنبه حفظ منافع اقتصادی کشورها در معاملات تجاری بین المللی و چه از جنبه حفظ منافع جامعه و حاکمیت از اهمیت بالایی برخوردار بوده و لذا مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه بسیار حائز اهمیت می باشد.
جمهوری اسلامی ایران عضو فعال کمیته فنی متناظر ISIRI/OIML/TC 8  است که در سال 1392 تاسیس شد.


منبع خبری: سازمان ملی استاندارد