صفحه اصلی / خبر ها

استاندارد ملی آبگرمکن های گاز سوز مخزن دار تجدیدنظر شد

در هزار و هفتصد وهشتاد و سومین اجلاسیه کمیته ملی مکانیک، استاندارد ملی «آبگرمکن های گاز سوز مخزن دار برای تولیدات آب داغ در مصارف غیر صنعتی» تجدیدنظر شد.

به گزارش دفتر تدوین استانداردهای ملی، هدف از تدوین این استاندارد که مشمول مقررات استاندارد اجباری است، تعیین ویژگی ها و روش های آزمون برای ساختار،ایمنی ،استفاده منطقی از انرژی و کاربرد مناسب ،طبقه‌بندی ،محیط زیست و نشانه‌گذاری آبگرمکن‌‌های گاز‌سوز مخزن‌دار برای مصارف غیر‌صنعتی است .
نسخه جدید این استاندارد برای بهره برداری کاربران و صاحبنظران روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.isiri.gov.ir قرار دارد.


منبع خبری: سازمان ملی استاندارد