صفحه اصلی / خبر ها

انجام بیش از 11هزار آزمون تعیین ماهیت کالاهای صادراتی و وارداتی در استان

بازرسان استاندارد در راستای نظارت بر کالاهای وارداتی و صادراتی استان، در شش ماه نخست سال‌جاری، بیش از 11هزار و 500آزمون تعیین ماهیت بر روی کالاهای صادراتی و وارداتی انجام دادند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد تهران، محمودرضا طاهری با تاکید بر سهولت و سرعت در امور اداری صادرات و واردات در ادارات استاندارد مستقر در گمرکات اجرایی استان، گفت: متوسط زمان صدور گواهی ارزیابی انطباق پس از طی مراحل بازرسی و نمونه برداری و آزمون،  برای کالاهای صادراتی و وارداتی در استان تهران، حداکثر یک ونیم ساعت است.
وی ادامه داد: از11 هزار و 500 آزمون تعیین ماهیت در این مدت مشخص، حدود 10هزار مورد آن مربوط به کالاهای وارداتی و مابقی مربوط به کالاهای صادراتی بوده است. همچنین اظهارنامه های وارداتی مورد بررسی توسط ادارات استاندارد مستقر در گمرکات اجرایی استان تهران، در این مدت معین، 3700 فقره می‌باشد.


منبع خبری: اداره کل استاندارد استان تهران