صفحه اصلی / خبر ها

سینما و تئاتر

به اطلاع میرساند طبق تفاهم نامه بین انجمن مدیران کنترل کیفیت و سینما المپیک، اعضای انجمن و خانواده محترم ایشان میتوانند جهت دریافت کارت تخفیف به امور رفاهی انجمن طبقه سوم سرکار خانم رضایی آذر مراجعه نمایند و از 50% تخفیف برای بلیط سینما و 30% تخفیف جهت بلیط تئاتر بهره مند شوند.

 

آدرس سینما: بلوار دهکده المپیک – خیابان ورزش شرقی – المپیک 4 تلفن:44764085  - 44764086