بیمه تکمیلی

 

 

قابل توجه مدیران محترم کنترل کیفیت استان تهران
این انجمن در نظر دارد به منظور ارتقای سطح ارائه خدمات ششمین دوره ی بیمه تکمیلی نسبت به انعقاد قرارداد با بیمه ایران  اقدام نماید .
متقاضیان جهت ثبت نام  با شماره ۴۴۴۸۲۶۲۴ سرکار خانم فارسان آمادگی خود را اعلام نمایند .اطلاعات و مدارک تکمیلی مورد نیاز ( از قبیل مبلغ قراداد بیمه‌ای ، تاریخ دقیق عقد قرارداد و  تعرفه‌های بیمه ای و ) متعاقبا اعلام خواهد شد .

 

ردیف

نوع تعهدات

حداکثر تعهدات

فرانشیز

 

۱

هزينه های بستری، جراحي، شيمی درمانی (بستري و سرپايي)، راديوتراپي ، آنژيوگرافي قلب و انواع سنگ شكن در بيمارستان و مراكز جراحي محدود (Care-Day)تبصره : اعمال جراحــــــي Care-Day به جراحي اطلاع مي شود كه مدت زمان مورد نياز براي مراقبت هاي بعد از عمل در مراكز درماني ، كمتر از يك روز باشد-

۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۰%

۲

 

هزينه اعمال جراحي اصلي – مغز و اعصاب مركزي و نخاع (به استثناي ديسك ستون فقرات) گامانايف – قلب، پيوند ريه، پيوند كبد، پيوند كليه، پيوند مغز استخوان و پيوند قلب

 

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۰%

 

۳

هزينه زايمان طبيعي و عمل سزارين

۲۵/۰۰۰/۰۰۰

۳۰%

 

۴

پاراكلينيكي ۱ : انواع سونوگرافي ، پاتالوژي و آسيب شناسي – ماموگرافي – ماموپلاستي ، لاپاراسكوپي، انواع اسكن، انواع آندوسكوپي، سيستوسكوپي، فوندوسكوپي، انتريپون، ام آر اي، كنواسكن، اكوكارديوگرافي ، استرس اكو، دانسيتومتري، انواع تست، پزشكي هسته اي ، پاكيمتري، توپوگرافي، كانفراسكن، كاردرماني ، كوترپنتاكم، روان درماني ، سنجش تراكم استخوان، آنژيواسكن قلب

۵/۰۰۰/۰۰۰

۳۰%

۵

پاراکیلینیکی ۲: هزینه های مربوط به تست ورزش ،تست آلرژی، تست تنفسی( (PFT ،نوار عضله (EMG)، نوار عصب (NCV)، نوار مغز (EEG)، نوار مثانه (سیستومتری یا سیستوگرام) ،شنوایی سنجی، بینایی

سنجی،آنژیو گرافی چشم و هولتر مانیتورینگ قلب

 

۳/۰۰۰/۰۰۰

۳۰%

 

۸

هزينه خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايشهاي تشخيص پزشكي – پاتولوژي آسيب شناسي – ژنتيك پزشكي – انواع راديوگرافي – نوار قلب و فيزيوتراپي

۰۰۰/۰۰۰/۵

۳۰%

۹

ويزيت ، دارو

 

۲/۵۰۰/۰۰۰

۳۰%

۱۰

لیزیک چشم (برای هر دو چشم)

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۰%

۱۱

هزینه آمبوالنس داخل و خارج شهر: مشروط به بستری شده در بیمارستان و یا نقل و انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی درمانی طبق دستور پزشک معالج

۱/۳۰۰/۰۰۰

۳۰

۸۰۰/۰۰۰

۱۲

جراحي هاي مجاز سرپايي شامل شكستگي و دررفتگي – گچ گيري – ختنه - بخيه – زيگيل- كرايوتراپي – اكسيزيون ايپوم – بيوبسي – تخليه – كيست – خارج كردن جسم خارجي – درآوردن ميخچه – كشيدن ناخن و ليزردرماني

۳/۰۰۰/۰۰۰

۳۰%