مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران شد

مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران شد

تاریخ خبر: 
۱۳۹۶/۱۲/۰۷