روش ارائه پیشنهادات تدوین / تجدید نظر استاندارد

انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان تهران حائز پروانه کارشناسی حقوقی تدوین  در زمینه های ذیل  می باشد:

 •  خوراک و فرآورده های کشاورزی
 •  میکروبیولوژی و بیولوژی
 •  مدیریت کیفیت
 •  فرآورده های نفتی
 •  چرم ،چوست و پایپوش
 •  مکانیک و فلز شناسی
 •  مهندسی پزشکی
 •  پوشاک، فرآورده های نساجی و الیاف
 •  مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
 •  برق و الکترونیک
 •  صنایع شیمیایی و پلیمر
 •  اسناد، تجهیزات اداری و آموزشی
 •  بسته بندی
 •  خدمات
 •  خودرو و نیرو محرکه

کاربران علاقمند می‌توانند ضمن لحاظ نمودن موضوع مرتبط با دامنه پروانه کارشناسی حقوقی تدوین انجمن ، نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد تدوین استاندارد اقدام و به شماره  ۴۴۴۸۴۴۵۹  فاکس و یا به پست الکترونیکی info@aiqco.org   ایمیل نمایید.

جهت آگاهی از وضعیت و مراحل ثبت موضوع پیشنهادی تدوین در سامانه پیشنهادات سازمان ملی استاندارد با رابط تدوین انجمن سرکار خانم فاضلی به شماره  ۴۴۴۸۲۹۲۷  تماس حاصل فرمایید.