فصلنامه کیفیت بانان

 

فصلنامه کیفیت بانان از ابتدا با رویکرد علمی پژوهشی و با انگیزه فراهم آوردن زمینه های لازم برای پژوهش در حوزه های گوناگون مدیریت، کیفیت، مدیریت کیفیت و استانداردها و ارایه یافته های محققان در این عرصه به جامعه مدیران کنترل کیفیت، در سال ۱۳۸۹ اعلام موجودیت نمود که به دلیل پاره ای از مسایل امکان انتشار منظم آن فراهم نگردید.

نظر به اینکه بخش تحقیق و پژوهش از هسته های مهم در هر سازمانی می باشد، برآن شدیم که با هدف انجام پژوهش­های کاربردی در حوزه کیفیت و تحقق بخشیدن به شعار روز جهانی استاندارد: استانداردها زبان مشترک جهان؛ با ساختاری نوین و استفاده از نیروهای مجرب و فرهیخته در شورای پژوهشی و نیز شورای سردبیری فصل نامه، برگ جدیدی از فعالیت ها را ورق زده، تا جای خالی پژوهش های علمی در حوزه کیفیت کاربردی و استاندارد تا حدودی جبران شود.

انتشار این فصلنامه با هدف ارایه مقالات، تحقیقات، مصاحبه‌های تخصصی، گزارش‌ها، اخبار داخلی و بین المللی در حوزه های یاد شده، ایجاد شناخت و تحول در رویکرد اقشار جامعه در زمینه خرید هوشمندانه تولیدات داخلی بوسیله معرفی شاخصه های کیفیت و عوامل موثر در شناسایی کالا­های استاندارد، ایجاد آگاهی و اطلاع رسانی در ارتباط با مقوله کیفیت با رویکرد بکارگیری و تاثیر آن در ارتقای سطح زندگی روزمره، در دستور کار هیات تحریریه قرار گرفته است.

این فصلنامه در شماره جدید خود با ۶۰ صفحه در تیراژ ۵۰۰۰ نسخه در حوزه‌های گوناگون مدیریت، کیفیت، مدیریت کیفیت و استاندارد و به منظور ایجاد فضایی مطلوب جهت همکاری، رقابت و پویایی تحقیقاتی در فضای علمی کشور و نیز ایجاد بستری مناسب جهت ارایه تبلیغات و معرفی صنایع گوناگون در فصل پاییز منتشر می‌شود.