صفحه اصلی / خبر ها


اعضای هیئت مدیره

دکترعلی شهبازی یگانه

رئیس هیئت مدیره

مهندس میترا ملازاده قمی

نایب رییس هیئت مدیره

مهندس رهبر ساکنیان دهکردی

خزانه دار

دکتر محمدرضا اسحاقی

عضو هیئت مدیره

دکتر محمد امیر سالاری کمانگر

عضو هیئت مدیره

هاشم کریم زاده ترابی

بازرس اصلی

دکتر محمد امیر سالاری کمانگر

دبیر انجمن