صفحه اصلی / خبر ها

ادامه مطلب


ارزیابی انطباق

آشنایی با نظام تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق جهانی، جایگاه کمیته ارزیابی انطباق در سازمان ISO، اصطلاحات عمومی مربوط به ارزیابی انطباق مطابق با استاندارد ISO/IEC 17000، انواع نهادهای ارزیابی انطباق و استانداردهای مرتبط، آشنایی با روش های ارزیابی انطباق و ... .


ادامه مطلب


کنترل کیفیت عمومی

مروری بر تاریخچه و سیرتحول کیفیت، مفاهیم استاندارد و استانداردسازی، اصول طرح­ریزی و اجرای طرح­های کیفیت، رویکردهای دستیابی به کیفیت، اصول مدیریت و کنترل کیفیت، اهداف کیفیت، بررسی جنبه­ های کیفیت، آشنایی با اقتصاد کیفیت، کاربرد فنون آماری در کنترل کیفیت، کارگروهی در کنترل کیفیت، ضرورت نگرش سیستمی به کنترل کیفیت، روش­ های حل مسئله و تصمیم­ گیری، مدیریت کیفیت جامع TQM و اجزای آن، مراحل چهارگانه کنترل و بهبود کیفیت و...
ادامه مطلب


خطاهای انسانی در صنعت

مفهوم خطای انسانی، علل بروز حادثه، سهم خطاهای انسانی در بروز حوادث، مروری بر چند حادثه بزرگ صنعتی و نقش خطاهای انسانی در بروز یا تشدید پیامدهای آن­ها، دسته ­بندی انواع خطاهای انسانی،اصول تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی، روش­های پیشگیری و کاهش خطاهای انسانی و...


ادامه مطلب


نظام آراستگی محیط کار (5S)

مروری بر تاریخچه نظام­ها و استانداردهای آراستگی، ضرورت پرداخت به نظام آراستگی در سازمان، داستان­های موفقیت برخی شرکت­ها با پیاده­ سازی نظام آراستگی، تشریح کامل 5 اصل 5Sو ذکر مثال­های کاربردی، موانع محتمل در اجرای 5S، فواید پیاده ­سازی 5S، نحوه ممیزی 5S و ارایه چک لیست­ های کاربردی و...